Patoloji Dernekleri Federasyonu

Kullanıcı Girişi

HABERLER Tüm Haberler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tebliği

  Çalışma bakanlığı tarafından yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"ne göre (26.12.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan) Tıbbi Laboratuvar hizmetleri "çok tehlikeli" işler sınıfındadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmeliğin 6. maddesinin (a) fıkrasına göre diploması olan çalışan mesleki eğitimden muaftır. 

  Tehlike sınıfları

   

 • Kutlama

  Baş boyun çalışma grubunun düzenlediği ve İstanbul'da yapılan "17th International Congress on Oral Pathology and Medicine" kongresinde kongre sekreteri olarak görev yapan ve başarılı bir kongreye imza atılmasında büyük payı olan Yrd.Doç. Merva Soluk Tekkeşin, International Association of Oral Pathology (IAOP)' nin Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Avrupa Temsilciliğine atanmıştır. Kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

  Yönetim Kurulu

   

 • Sitopatolojide Olgularla Yolculuk : Tiroid ve Baş-Boyun

  Sitopatoloji Derneği tarafından, 18-19 Ekim 2014 tarihinde Gaziantep’te, “Tiroid ve Baş-Boyun Sitopatolojisi” konulu bir toplantı düzenlenmiştir.  Temel morfolojik bilgilerin aktarılacağı teorik sunumlar yanısıra olgu tartışmalarının yer alacağı bu toplantının program detaylarına, kayıt ve iletişim bilgilerine ekteki duyurudan ya da http://www.turkishcytopath.com  adresinden ulaşabilirsiniz.    

 • Nefropatoloji Kursu

  Değerli üyeler,

  27-28 Eylül 2014  tarihlerinde Ege Patoloji Derneği tarafından 2 günlük  “Nefropatoloji Kursu”   düzenlenmiştir.  Kurs ücretleri EPD üyelerine 150 TL, üye olmayanlara 180 TL olarak belirlenmiştir.  Kurs ücretlerine  kurs dökümanları, kahve molası ve  öğle yemeği dahildir. 

  Kurs ücretlerinin yatırılacağı hesap numarası, program, kayıt bilgileri ...

 • Digital Pathology Congress

  UNDERSTANDING &UTILIZING DIGITAL PATHOLOGY AS A TOOL FOR ADVANCING PATHOLOGY PRACTICE AND ENABLING ENHANCED PATIENT CARE

  Download (http://www.globalengage.co.uk/pathology/agenda.html) the PDF Brochure

   

 • Mesleki sorumluluk sigortası
  Mesleki sorumluluk sigortası tebliğinde 26.07.2014 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Özeti ektedir.

   

 • Özel Patoloji Laboratuvarları

  Değerli Meslektaşlarımız,

  Serbest hekimlik yapan patoloji uzmanı meslekdaşlarımızın yaşadığı idari ve ekonomik sorunların farkındayız. Bu sorunları değerlendirmek amacıyla 24. Ulusal Patoloji Kongresi’nde bir oturum düzenliyoruz.  21 Kasım 2014 tarihinde Patoloji Dernekleri Federasyonu Bilgilendirme Saati’nden hemen sonra 19:00-20:00 saatleri arasında özel patoloji laboratuvarlarının sorunlarının ele alınacağı bir toplantı yapılacaktır. Özel laboratuarlarda çalışan tüm meslektaşlarımızı bu toplantıya davet ediyoruz.

  Saygılarımızla,

  Patoloji Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu

   

 • Hamdi Suat Aknar Proje Desteği

  Patoloji Dernekleri Federasyonu, kaynak olanağı olmayan patologlar için Hamdi Suat Aknar Araştırma Projesi adı altında, Roche AŞ sponsorluğu ile 5.000 TL'ye kadar araştırma projesi desteği vermektedir. 2014 yılı başvuruları 1 Ağustos'ta başlamıştır ve 30 Eylül’de sona ermektedir. Başvuru koşulları ve formuna http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=5080 sayfasından ulaşabilirsiniz. 

   

   

 • Yürütmeyi Durdurma kararı

  Bir meslektaşımıza yapılan döner sermaye ödemesinin geri istenmesi üzerine açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştır. Hukuk danışmanımız Sayın Hızal'a teşekkür ediyoruz.

  Mahkeme kararını görmek için ...

 • 24. Ulusal Patoloji Kongresi, Uzmanlık Öğrencisi desteği

  Değerli Meslektaşlarımız,

  24. Ulusal Patoloji Kongresi Düzenleme Kurulu’nun kararı olarak, Kongremizde ilk isim sözlü bildiri ya da poster bildirisi yapmak koşulu ile  50 uzmanlık öğrencimizin kongre kayıt ücreti tarafımızdan karşılanacaktır.

  Bu 50 kişilik kontenjan; ülkemizde uzmanlık eğitimi veren Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanları ile TC Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin Eğitim Sorumluları’nın kendi kurumları için bildireceği birer aday arasından Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulacaktır.

  Bu bağlamda Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumlusu meslektaşlarımızın, 15 Eylül tarihine kadar  info@patoloji2014.org adresine kendi kurumları için belirledikleri 1 (birer) ismi bildirmelerini önemle rica ediyoruz.

  24. Ulusal Patoloji Kongresi Düzenleme Kurulu

   

 • First International Pathology Day

  To WASPaLM Constituent Societies:

  First  International Pathology Day

  November 5, 2014

  ...

 • Güncel Patoloji Dergisi

  Türk Patoloji Camiasının değerli üyeleri,

  Bildiğiniz üzere, Türk Patoloji Dergisi (Turkish Journal of Pathology), son birkaç yıl içinde, editörler kurulunda görev alan değerli hocalarımızın büyük özveri ve gayretleri yanı sıra, federasyonumuzun bu konudaki güçlü desteği ile uluslararası ölçekte tanınan, saygın bir dergi olma yönünde gözle görülür bir yol kat etmiş durumdadır.

  Bu amaca yönelik olarak, Türk Patoloji Dergisi'nin, bundan böyle yalnızca İngilizce dilinde yayın yapması kararı alınmıştır. Uluslararası saygın indekslerce daha kolay kabul görmesi ve atıf alma oranının artmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu kararın doğal bir sonucu olarak, Türkçe makalelerin yayınlanmasına olanak sağlayacak yeni bir süreli yayına ihtiyaç duyulmuştur.

  Patoloji Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu, bir bilim dili olarak Türkçe'nin kullanımını canlı tutmak ve özendirmek amacı ile bu büyük eksikliği gidermenin adımlarını atmış ve 2014 yılı başından bu yana, çeşitli eğitim kurumlarımızda görev yapmakta olan öğretim üyelerinden oluşan bir kurulu bu konuda görevlendirmiş bulunmaktadır.

  Söz konusu çalışma grubu, gerek yüz yüze, gerekse elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantı ve fikir alışverişlerini tamamlayarak yeni bir patoloji dergisinin kurulumunu gerçekleştirmiştir.

  Sizlere "Güncel Patoloji Dergisi"nin doğumunu duyurmak istiyoruz. Evet, Güncel Patoloji Dergisi adı altında, yalnızca elektronik ortamda ve Türk dilinde yayınlanacak olan dergimiz, Türk Patoloji Dergisi'nin kardeş yayını olarak siz meslektaşlarımıza ve Türk Patoloji Camiası'na hizmet verecektir.

  Güncel Patoloji Dergisi'nin, orijinal çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, teknik notlar, editöre mektuplar gibi her bilimsel derginin olmazsa olmazları dışında, Türk Patolojisi'ne hizmet vermiş ve çoğu aramızdan ayrılmış olan hocalarımızın kısa biyografileri ile birlikte çalışmalarının anlatıldığı, bir yönüyle Türk Patolojisi'nin mihenk taşlarının kayıt altına alındığı özel bölümler içermesini de planlıyoruz.

  Dergimizin, her şeyden önce sizlerden gelecek öneri ve talepler doğrultusunda zaman içinde daha da gelişerek, içerik ve format açısından zenginleşmesini, bu yolla meslektaşlarımızın severek takip edecekleri bir tür mesleki-sosyal medya olarak da kullanılabilmesini ümit ediyoruz.

  Güncel Patoloji Dergisi'ne www.guncelpatoloji.org adresinden ulaşabilirsiniz. Dergimiz Tübitak Ulakbim tarafından desteklenen DergiPark alt yapısını kullanmaktadır.

  Yeni dergimizin hepimize hayırlı olmasını dilerken, genç meslektaşlarımızın katkıları ile Türkçe'nin bilim dili olarak daha da gelişmesine aracılık edeceğine olan inancımızı da yinelemek isterim.

  Saygılarımla

  Prof. Dr. Gülen Bülbül Doğusoy

  Güncel Patoloji Dergisi Başeditörü

 • Duyuru

  Değerli Meslektaşım,

  Hepimizin mesleki çatı örgütü olan Patoloji Dernekleri Federasyonu'nun Yönetim Kurulu olarak mesleki sorunlarınızı çözmeye çaba göstermekte, emeğinizi ve özlük haklarınızı korumaya çalışmaktayız.

  İletişimi güçlendirmek amacıyla biriminizde çalışmakta olan Tıbbi Patoloji uzmanlarının ve varsa uzmanlık öğrencilerinin kurum adı ile birlikte güncel iletişim bilgilerini (e-posta adresi, iş ve cep telefonu, varsa faks numarası) turkpath@turkpath.org.tr adresine iletmenizi önemle rica ediyoruz.

  Kutsal Yörükoğlu

  Yönetim Kurulu adına

   

 • Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı

  TTB tarafından 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde Sağlık çalışanlarında iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda İstanbul Tabip Odası'nda bir çalıştay yapılacaktır. Ayrıca TTB internet sayfasından ulaşabileceğiniz bir anket düzenlenmiştir. Tüm sağlık çalışanları davet edilmektedir.

   

 • Formol ve ksilol ölçümü

  Değerli Meslektaşlarım,

  Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği gereği tüm laboratuarların formalin ve ksilol ölçümü yapması gerekmektedir. Bu ölçümlerin nasıl yapılacağı SB Laboratuvar Hizmetleri Dairesi’nin yayınladığı genelge ile belirlenmiştir. Ayrıntılar için devam ediniz. 

   

Dernekler

Güncel Patoloji Dergisi
24. Ulusal Patoloji Kongresi
Etkinlikler